Rasestandard

Dachshundens opprinnelse og rasebeskrivelse

Dachshundens opprinnelsesland er Tyskland, og dachs er ordet for grevling. Under de tidligste årene ble den her i Norge kalt grevlinghund. Dachshunden er avlet ut fra et opprinnelig mutant gen som gir korte ben på en ellers normal skjelettoppbyggning. Den skal være lang, lav, muskeløs, og ikke på noen måte være hemmet av sin litt spesielle kroppsfasong.

Dachshunden finnes i ni forskjellige varianter. Først har vi de forskjellige størrelsene: Normalstor, dverg og kanin.

Den største varianten skal ifølge rasestandarden veie mellom 6 og 9 kilo. De to mindre har ingen vektgrenser, men de blir klassifisert etter brystmålet. Dette målet blir tatt rundt brystkassen like bak forbena. Kanindachshunden kan måle opptil 30 cm. i brystomfang. Dvergdachshunden kan måle fra 30 til 35 cm.

Størrelsene finnes igjen i tre forskjellige hårlag:

korthår

langhår

strihår

RASEBESKRIVELSE FOR DACHSHUND

Opprinnelsesland/hjemland:
Tyskland

Helhetsinntrykk:
Lav, kortbent og langkroppet, men kraftig, meget muskuløs. Frimodig båret hode med oppmerksomt uttrykk. Til tross for korte ben i forhold til den lange kroppen skal den verken være forkrøplet, plump, hemmet i bevegelsene eller spinkel og røyskattaktig.

Viktige proposjoner:
Brystdybden 2/3 av mankehøyden, mankehøyde:kroppslengde =1:1,7 til 1,8.

Adferd/temperament:
Vennlig, verken engstelig eller aggressiv, harmonisk. En ivrig, utholdene og dyktig jakthund med god nese.

Hode:
Langstrakt. Sett ovenfra og fra siden jevnt avsmalnende, men ikke spisst. Tydelig utviklete øyebrynsbuer. Lang og smal neserygg og nesebrusk.

Skalle:
Heller flat, går jevnt over i den lett konvekse neseryggen.

Stopp:
Bare antydet.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:
Velutviklet.

Snuteparti:
Stor munnåpning som kan nå helt tilbake på linje med øynene.

Lepper:
Stramme, dekker godt underkjeven.

Kjever/tenner:
Meget velutviklet over- og underkjeve. Kraftige hjørnetenner. Komplett tannsett. Saksebitt foretrekkes fremfor tangbitt.

Øyne:
Middels store ovale, plassert godt fra hverandre. Klart energisk og vennlig uttrykk, ikke stikkende. Skinnende mørk rødbrun til sortbrun farge hos alle fargevarianter. Glassøyne, fiskeøyne (sølvgrå) eller perleøyne hos flekkede hunder ikke ønskelig, men tolereres.

Ører:
Høyt ansatt, ikke for langt frem. lange, men ikke overdrevent, ikke avrundet smale, spisse eller brettet. Bevegelige. Fremre kant tett inntil kinnet.

Hals:
Tilstrekkelig lang, muskuløs, stram halshud. Lett nakkebue, frimodig og høyt båret.

Forlemmer:
Helhetsintrykk:
Meget muskuløs, velvinklet. Sett forfra tørre, rette forben, god benstamme, poter rettet forover.

Skulder:
Plastisk muskulatur. Langt, skråttliggende skulderblad, ligger fast intill brystkassen.

Overarm:
Samme lengde som skulderbladet, nesten i rett vinkel mot dette. Kraftig benstamme, meget muskuløs. Tett inntil ribbena, men fritt bevegelig.

Albue:
Verken inn- eller utoverdreid.

Underarm:
Kort, men så lang at avstanden fra bakken til brystet er 1/3 av mankehøyden. Så rett som mulig.

Håndrot:
Plassert noe nærmere hverandere enn skulderleddene.

Mellomhånd:
Sett fra siden verken for steil eller for skråstilt.

Poter:
Fem tett sluttede tær, godt velvet med kraftige tredeputer og korte kraftige klør. Fire tær mot bakken, den innerste er kortere.

Kropp:
Overlinje:
Harmonisk linje fra nakken til lett fallende kryss.

Manke:
Utpreget.

Rygg:
Etter den høye manken går den over i en rett eller lett fallende linje.

Lend:
Meget muskuløs, tilstrekkende lang.

Kryss:
Lett fallende.

Bryst:
Velutviklet brystben, så sterkt fremtredende at det dannes lette groper på begge sider. Brystkassen sett forfra oval, sett ovenfra og fra siden romslig med god plass for hjerte og lunger. lange bakre ribben. Ved riktig lengde og vinkling av skulderblad og overarm skal underarmen dekke brystkassens dypeste punkt sett fra siden.

Underlinje/buk:
Lett opptrukket.

Hale:
Ikke for høyt ansatt, båret i rygglinjens forlengelse. En liten bue er tillatt i siste tredjedel.

Baklemmer:
Helhetsintrykk:
I god proposjon til forbena med kraftige muskler. Kne og hase godt vinklet, paralelle, verken trange eller bredstilte.

Lår:
Av god lengde, velutviklet muskulatur.

Knær:
Bred og kraftig, utpreget vinklet.

Underlår:
Kort, nermest i rett vinkel på låret. Muskuløst.

Haser:
Kraftig, velvinklet.

Mellomfot:
Relativt lang, bevegelig mot underlåret, lett skråstilt.

Poter:
Fire tett sluttede tær, godt velvet. Kraftige tredeputer.

Bevegelser:
Jordvinnende, flytende og drivende. God steglengde i fronten, kraftig fraspark, lett fjærende. Halen bæres lett skrånende i harmonisk forlengelse av rygglinjen. Paralelle for- og bakben. Foran verken marktrang eller padlende, tåtrang eller tåvid. Bak verken for trang eller for bred, kuhaset eller hjulbent.

Hud:
Stramt tilliggende.

Pels:
Hårlag:
Korthåret:
Kort, tett, glinsende og tilliggende, med underull. Ingen synlige bare flekker. Pelsen på halen fin, dekkende, men ikke for rikelig. Noen lange beskyttelseshår er ikke feil.

Strihåret:
Bortsett fra snute, øynbryn og ører er hele kroppen dekket av en helt jevn, tilliggende, tett og stri pels med underull. På snuten dannes barter. Buskete øyenbryn. Ørene har kortere pels enn kroppen, nesten glatt. Halen har god og tilliggende jevn pels.

Langhåret:
Glatt, glinsede tilliggende pels med underull, lengere under halsen og på kroppens underside og særlig på ørene. På baksiden av bena dannes tydelig beheng, lengst på halen hvor det dannes en fullstendig fane.

Farge:
Korthåret og langhåret:
a)Ensfarget: Rød, rødgul, gul, alle med eller uten sorte stikkelhår. Ren farge foretrekkes og rød ansees mer verdifull enn rødgul og gul. Hunder med sterkt islett av sorte hår hører til denne kategori og ikke til “andre farger”. Hvitt ikke ønskelig, men enkelte små flekker ikke diskvalifiserende. Nesebrusk og klør sorte, rød tillatt, men ikke ønskelig.

b)Tofarget: Dypsort eller brun med rustbrune eller gule tegninger over øynene, på siden av snute og underleppe, på innsiden av ørene, på forbryst, på inn- og baksiden av bena, på potene, rundt anus, og derfra til ca. 1/3 til 1/2 ut på halens underside. Sort nesebrusk og klør hos sorte, brun eller sort hos brune. Hvitt ikke ønskelig, men enkelte små flekker ikke diskvalifiserende. For sterk utbredt tanfarge uønsket.

c)Flekket (merle, stripet/tigret): Grunnfargen alltid den mørkeste fargen (sort, rød eller grå). Ønskelig med uregelmessige hvite flekker (store flak uønsket). Verken den mørke eller lyse fargen skal dominere. Den tigrete er rød eller gul med mørkere striper. Nesebrusk og klør som hos ens- eller tofarget.

d)Andre farger: Alle farger som ikke er nevnt ovenfor.

Strihåret:
Overveiende viltfarget, forøvrig gjelder det samme som de andre fargene.

Størrelse og vekt:
Brystomfang:
Dachshund:
Over 35 cm.

Dvergdachshund:
30-35 cm, måles etter 15 måneders alder.

Kanindachshund:
Under 30 cm, målt etter 15 måneders alder.

Vekt:
Dachshund:
Øverste grense ca. 9 kg.

Feil:
Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er i relasjon til rasebeskrivelsen. Mangel av to P3 eller begge M3 regnes ikke som feil. Mangler en M3 i tillegg til to P1, eller en P1 i tillegg til begge M3 er dette en feil.

Grove feil:
Svak kroppsbygning, høybent, kropp slepende langs bakken. Andre tannfeil enn de som er beskrevet under “feil” eller “diskvalifiserende feil”.
Glassøyne hos andre enn flekkete hunder.
Kropp som henger i skuldrene.
Svai rygg.
Karpelend, svak lend.
Overbygget.
Dårlig utviklet brystkasse.
Myndeaktig opptrukket buklinje.
Dårlig vinklet for- og bakben.
Smale muskelfattige lår.
Kuhaset, hjulbent.
For mye inn- eller utoverdreide poter.
Sprikende tær.
Ubehjelpelig vraltende gange.

Pels:
Korthåret:
For fin, tynn pels, hårløse steder på ørene (lærører). Pelsløse. flekker.
For mye og for grov pels.
Bustet hale.
Delvis eller i store strekk hårløs hale.
Sort farge uten rustr&slash;de tegninger.

Strihåret:
Myk pels, enten kort eller lang.
Lange hår som står ut fra kroppen i alle retninger.
Krøllet eller bølget pels.
Myk hodepels.
Fane på halen.
Manglende skjegg.
Manglende underull.
Korthåret. Tendens til korthår.

Langhåret:
Like lang pels på hele kroppen.
Bølget eller kruset pels.
Manglende fane på halen.
Manglende beheng.
Skill på ryggen.
For lange hår mellom tærne.

Diskvalifiserende feil:
Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
Redd.
Over-, under- eller kryssbitt.
Feilstilling av underkjevens hjørnetenner.
Mangel av en eller flere fortenner, eller en eller flere hjørnetenner. Mangel av ytterligende en tann (premolar eller molar) i tillegg til det som er beskrevet under “feil” eller “grove feil”.
Medfødt syn- eller hørselsfeil.
Avkortet (deformert) brystben.
Alle halefeil.
Meget løse skuldre.
Overkoting i forbena.
Sort uten rustrøde tegninger, Hvit med eller uten rustrøde tegninger.

OBS!
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.

Rasebeskrivelsen er hentet fra NKK. Den er oversatt fra gjeldende FCI- standard.