Fersksporprøve

Generelt: Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark, og sporet skal være minst en time gammelt. Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt.3. Innstruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

Premiering

Arbeidet skal bedømmes ut fra følgende skala:

10-9 poeng særdeles godt arbeid.

8 poeng meget godt arbeid.

7 poeng godkjent arbeid.

6-5 poeng brukbart arbeid.

4-3 poeng måtelig arbeid, ikke helt uten verdi.

2-0 poeng dårlig arbeid, helt verdiløst.

Bedømmelse og godkjenning.

Dommer vurderer følgende:

Hundens:

 • Vilje og evne til å ta sporet og følge det.
 • Tempo og arbeidsmåte på sporet.
 • Vilje til å arbeide ved tap av sporet.
 • Arbeidsmåte ved tap av sporet.
 • Interesse for annet vilt og tamdyr.
 • Helhetsinntrykk.

Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere spor kan han hjelpe hunden tilbake. Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyr.

Diskvalifiserende feil er:

 • Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet.
 • Hissig og/ eller vimsete arbeide.
 • Halsing, høylytt piping, eller støyende framferd av hund og/ eller fører.
 • Manglende evne til å utrede tap.
 • Uakseptabelt høyt tempo.
 • Hund som fører ikke har kontroll over.
 • Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.
 • Dommer konstanterer at hund/ fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstantert.

For å oppnå kravet til godkjent ettrsøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. Premie på blodsporprøve og minimum 7. Poeng på fersksporprøve.

Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt. 3. Innstruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.