Velkommen til Nordvest Dachshundklubb.

NVDHK ble stiftet i 1991 og er en liten, trivelig klubb på Nordvestlandet med vel 100 medlemmer.

Denne hjemmesiden skal være en informasjonsside for nye og gamle medlemmer og for de som ønsker å ta en titt på hva vi gjør fra tid til annen. 

På hjemmesiden vil vi fortløpende publisere resultater fra sporprøver, drevprøver og utstillinger hvor klubben har deltatt. Arrangementer i regi av klubben vil også publiseres, og både kjente og ukjente ønskes velkommen til Nordvestlandet. 

Hvis du ønsker å melde deg inn i Nordvest dachshundklubb, se under lenken Styret/kontakt for å finne din kontaktperson for regionen du tilhører.        


Innkalling til Årsmøte 2018

Lørdag 17 februar klokka 15.00 Årsmøte 2018 

 

Møtet vil finne sted på Kaffe Trædalsstuene i Sunndal sentrum

Saker: vanlige årsmøtesaker og valg

på valg:

Nestleder Tor Erik Måseide (velges for 2 år)

Styremedlem Tor Stendal   (velges for 2 år)

Styremedlem Judith Aardal Smogeli (velges for 2 år)

Vara Svein Roksvåg (velges for 1 år)

Vara Synnøve sundgård (velges for 1 år)

Revisor Reidar Holmefjord (velges for 1 år)

Vara Revisor Sølvi Bjørkavåg (velges for 1 år)

Kasserer Reidun Torve (velges for 1 år)

Valgkomité Leder Ann Kari Sandvik (velges for 2 år), og Nestleder Cornelius Helgesen og et medlem til må (velges 1 år)

Forslag til valgkandidater taes i mot på mail, annkarisandvik@sunndals.net innen søndag 4 februar 2018

Etter at årsmøtet er avviklet, blir det i tradisjonen tro servert mat, påmelding til Konrad Sandvik tlf 917 84 159 innen 4 februar 2018

                                                                         

 

 

Våre hovedsponsorer er Zoo-1 Moa, Royal Canin